💋Vítejte na oficiální webové stránce společnosti noeifevo

Zásady ochrany osobních údajů

Účelem těchto zásad ochrany osobních údajů (zásady ochrany osobních údajů) je informovat vás o použití informací, které poskytujete společnosti Noeifevo INC. ( (Noeifevo, my nebo my) prostřednictvím webových stránek, produktů a aplikací Noeifevo (Aplikace) ve vztahu k jakýmkoli SlužbámDienste

Tyto zásady ochrany osobních údajů se týkají nakládání s osobními údaji (osobními údaji) shromážděnými, když používáte aplikaci nebo k ní přistupujete. Pokud nesouhlasíte s podmínkami těchto Zásad ochrany osobních údajů, měli byste naše služby okamžitě přestat používat.n.

Vezměte prosím na vědomí, že pro ukládání a přenos dat používáme službu Shopify a podrobnosti o ukládání a zpracování dat najdete v zásadách ochrany osobních údajů a podmínkách přenosu dat služby Shopify.

Shromažďování a používání osobních údajů

 

  1. Osobní data

Shromažďujeme informace, které nám poskytnete při zakládání účtu noeifevo. Tyto osobní údaje mohou zahrnovat informace, které lze použít k identifikaci a/nebo kontaktování fyzické osoby, jako jsou: B. Jméno a e-mailová adresa.

Když kontaktujete noeifevo, uložíme vaši komunikaci (obsah komunikace, e-mailovou adresu, kontaktní telefonní číslo, adresu atd.), abychom vám pomohli vyřešit případné problémy. Můžeme použít vaši e-mailovou adresu, abychom vás kontaktovali ohledně našich služeb.

  1. Použití dat

Když přistupujete k našim aplikacím, shromažďujeme také určité informace o zařízení a připojení k síti, jako je IP adresa, model zařízení, verze operačního systému, jedinečný identifikátor zařízení a informace o mobilní síti, a také průběžný záznam o tom, jak dlouho a jak často jste vaše zařízení.

Osobní údaje shromažďujeme také při návštěvě našich aplikací a používání určitých funkcí, jako jsou: B. vytváření a zveřejňování obsahu pomocí aplikací a shromažďujeme určitý obsah, který zveřejníte. Kromě toho noeifevo používá protokoly serverů, které zpracovávají záznamy o vašich návštěvách (kdy navštívíte web a z jaké IP adresy). Účelem těchto protokolů serveru je pomáhat udržovat server a zabránit jeho zneužití (např. blokování adresy IP, pokud je zdrojem útoku DDOS.

  1. Používání cookies a Google Analytics

Používáme informace shromážděné soubory cookie (což jsou textové soubory umístěné ve vašem počítači) a dalšími technologiemi.

Naše webové stránky používají soubory cookie k zapamatování:

vaše preference,

Některá videa vložená na našich stránkách navíc používají soubor cookie k anonymnímu shromažďování statistik o tom, jak jste se tam dostali a která videa jste navštívili.

Soubory cookie (náhodně generovaná čísla, která nám říkají, že tyto návštěvy pocházejí od stejného anonymního uživatele) jsou také ukládány službou Google Analytics, službou společnosti, která měří, jak dobře naše webové stránky splňují potřeby jejích uživatelů, a to analýzou toho, jak uživatelé web používají.

Používání cookies můžete odmítnout výběrem příslušného nastavení ve vašem prohlížeči. Upozorňujeme však, že pokud odmítnete používání souborů cookie, možná nebudete moci používat některé funkce, které jsou jinak dostupné na Stránkách.

Z Google Analytics se můžete odhlásit instalací doplňku prohlížeče Google pro odhlášení a odhlásit se ze zájmově orientovaných reklam Google pomocí Nastavení reklam Google.

Účel aplikace

Pro lepší plnění našich smluv, zpracování vašich požadavků a poskytování a udržování našich služeb.

Osobní údaje, které od vás shromažďujeme, používáme k pochopení vašich zkušeností, k poskytování, údržbě, ochraně a zlepšování aplikací a k vývoji nových produktů a služeb.

Naše webové stránky a naše zákazníky chráníme analýzou záznamů o přístupu k účtu, abychom zkontrolovali nebezpečné porušení našich Smluvních podmínek.

Tyto osobní údaje uchováváme pouze pro interní účely, abychom vás mohli kontaktovat e-mailem, telefonem, SMS atd. a abychom zajistili, že od společnosti noeifevo obdržíte jakékoli informace, které požadujete, a abychom vám poskytli informace o našich produktech a službách, abychom vám mohli zasílat novinky společnosti, změny našich zásad nebo jiné propagační a marketingové informace, o kterých se domníváme, že by vás mohly zajímat.

Před použitím jakýchkoli informací k jiným účelům, než které jsou uvedeny v těchto Zásadách ochrany osobních údajů, získáme váš výslovný a informovaný souhlas.

Ukládání dat

noeifevo neuchovává a neuchovává osobní údaje po dobu delší, než je nezbytné pro účely, pro které byly osobní údaje zpracovávány. Osobní údaje jsou uchovávány, dokud zákazník nevymaže svůj účet. Pro smazání účtu nás můžete kontaktovat. Po smazání vašeho účtu již společnost noeifevo nebude mít přístup k osobním údajům.

Ochrana dat pro děti

Pokud je vám méně než 18 let, musíte k používání aplikace a dalších služeb, které nabízíme, získat písemný souhlas od svého rodiče nebo opatrovníka. Aplikace není dostupná nezletilým, a pokud se dozvíme, že nám informace poskytl nezletilý, tyto informace vymažeme nebo zničíme. Můžete nás kontaktovat a poskytnout nám informace, abychom mohli věc okamžitě vyřídit.

Zveřejnění osobních údajů

Obecně platí, že bez vašeho výslovného a informovaného souhlasu neprodáváme, neobchodujeme ani nepřevádíme vaše osobní údaje třetím stranám. Vaše osobní údaje budeme sdílet se společnostmi, organizacemi nebo jednotlivci mimo společnost noeifevo s vaším výslovným a informovaným souhlasem.

To se nevztahuje na důvěryhodné třetí strany jmenované noeifevo, které nám pomáhají s provozováním webových stránek, provozováním našeho podnikání nebo vás podporují (důvěryhodné třetí strany). Vaše osobní údaje můžeme sdělit důvěryhodným třetím stranám na základě oznámení, které vám bude zasláno, což může mít podobu aktualizace relevantních informací třetí strany v zásadách ochrany osobních údajů. Vaše osobní údaje budeme sdílet s důvěryhodnými třetími stranami pouze v případě, že s tím budou souhlasit a zaváží se, že budou všechny osobní údaje uchovávat v tajnosti. Tyto osobní údaje budou sdíleny s důvěryhodnými třetími stranami na základě našich pokynů a v souladu s našimi zásadami ochrany osobních údajů a všemi dalšími opatřeními týkajícími se důvěrnosti a zabezpečení.n.

Mezi tyto třetí strany patří:

(Podrobnosti o aplikaci a sběru najdete v našem prohlášení o ochraně údajů na domovské stránce.)

Pokud je společnost noeifevo zapojena do jakéhokoli typu fúze, akvizice nebo prodeje, stále zajistíme důvěrnost všech osobních údajů.

Spravujte e-mailové adresy a posílejte zprávy

Tyto služby třetích stran poskytují možnost udržovat databázi e-mailových kontaktů založených na předplatném pro komunikaci se zákazníky prostřednictvím e-mailu. Služby slouží ke shromažďování údajů o datu a čase, kdy je e-mail zobrazen zákazníkem, a také o tom, kdy uživatel interaguje s příchozím e-mailem, např. B. kliknutím na odkazy obsažené v e-mailu.

(Podrobnosti o aplikaci a sběru najdete v našem prohlášení o ochraně údajů na domovské stránce.)

Interakce s externími sociálními sítěmi a platformami

Webová stránka umožňuje přímou interakci s externími sociálními sítěmi nebo jinými externími platformami, které jsou mimo naši kontrolu. Interakce a informace získané prostřednictvím této aplikace vždy podléhají nastavení soukromí uživatele pro každou sociální síť. Neneseme odpovědnost za bezpečnost nebo soukromí informací shromážděných jinými webovými stránkami nebo jinými službami. Informace shromážděné třetími stranami, které mohou zahrnovat aspekty, jako jsou údaje o poloze nebo kontaktní informace, podléhají jejich zásadám ochrany osobních údajů. Měli byste být opatrní a prostudovat si prohlášení o ochraně osobních údajů platná pro webové stránky a služby třetích stran, které používáte. Pokud je nainstalována služba, která umožňuje interakci se sociálními sítěmi, může stále shromažďovat údaje o návštěvnosti stránek, na kterých je služba nainstalována, i když ji zákazníci nepoužívají.

(Podrobnosti o aplikaci a sběru najdete v našem prohlášení o ochraně údajů na domovské stránce.)

Bezpečnostní

K zajištění bezpečnosti vašich osobních údajů používáme řadu bezpečnostních opatření. Velmi dbáme na to, abychom zajistili, že vaše osobní údaje jsou bezpečně uloženy na našich serverech, a dodržujeme obecně uznávané průmyslové standardy na ochranu osobních údajů, které nám byly zaslány. Konkrétně my:

Mnoho našich služeb při přenosu dat šifrujeme pomocí SSL (Secure Sockets Layer). Když se prohlížeč pokusí o přístup na web zabezpečený protokolem SSL, prohlížeč a webový server vytvoří připojení SSL pomocí klíčů. SSL vytváří zabezpečené připojení vytvořením šifrovaného připojení.

Hašování se používá při ukládání hesel. Hašování je jednosměrná funkce, kde nelze vrátit hodnotu hash pro získání hesla. Heslo může dešifrovat pouze šifrovací klíč. Noeifevo ukládá pouze hashované heslo.

Kontrolujeme naše postupy shromažďování, ukládání a zpracování informací, včetně fyzických bezpečnostních opatření, abychom chránili před neoprávněným přístupem do systémů.

Omezujeme přístup k osobním údajům na naše zaměstnance, dodavatele a zástupce, kteří tyto informace potřebují znát, aby je mohli zpracovat pro společnost noeifevo, a kteří podléhají přísné smluvní povinnosti mlčenlivosti.

Je však důležité si uvědomit, že žádný způsob přenosu nebo ukládání přes internet není 100% bezpečný, a proto nemůžeme absolutně zaručit bezpečnost vašich osobních údajů přenášených prostřednictvím webových stránek.

Snažíme se udržovat naše služby způsobem, který chrání osobní údaje před náhodným nebo úmyslným zničením. V důsledku toho nemusíme okamžitě odstranit zbývající kopie z našich aktivních serverů a nemusíme odstranit informace z našich záložních systémů.

Změny našich zásad ochrany osobních údajů

Tyto Zásady ochrany osobních údajů můžeme čas od času změnit, když do Aplikace přidáváme nové funkce a služby, jak se mění zákony a jak se vyvíjejí postupy ochrany soukromí a zabezpečení.

Pokud změníme naše Zásady ochrany osobních údajů, upozorníme vás na jakékoli podstatné změny jejich zveřejněním na Stránkách a na dalších místech, která považujeme za vhodná k tomu, abychom vás informovali. Důrazně vám doporučujeme, abyste tuto stránku často kontrolovali s odkazem na datum poslední změny uvedené níže. Pokud dojde k nějakým podstatným změnám, obdržíte upozornění (např. e-mailové upozornění). V žádném případě nebudeme omezovat vaše práva podle těchto Zásad ochrany osobních údajů bez vašeho výslovného a informovaného souhlasu.

Pokud uživatel vznese námitku proti jakékoli změně těchto zásad ochrany osobních údajů, musí přestat používat tuto aplikaci a může požádat společnost noeifevo o vymazání osobních údajů. Pokud není uvedeno jinak, vztahují se na všechny osobní údaje, které má společnost noeifevo o uživatelích, aktuální Zásady ochrany osobních údajů.

Aplikované právo

Návštěvou této webové stránky souhlasíte s tím, že tyto zásady ochrany osobních údajů se budou řídit zákony Spojených států amerických bez ohledu na jejich ustanovení o kolizi právních předpisů.

Práva uživatelů

Chápeme, že naši zákazníci mají různé obavy o soukromí. Naším cílem je poskytnout jasnou představu o tom, jaké osobní údaje shromažďujeme, aby naši zákazníci mohli činit informovaná rozhodnutí.

Máte právo na přístup a aktualizaci informací o vás, což můžete kdykoli provést v nastavení svého účtu, a pokud to nemůžete udělat sami, kontaktujte nás, abychom vám pomohli.

Pokud jsou osobní údaje nesprávné nebo neúplné, budeme se snažit poskytnout našim zákazníkům rychlý prostředek k jejich aktualizaci nebo smazání tím, že nás kontaktují, jak je popsáno v části Kontaktní údaje těchto Zásad ochrany osobních údajů, a pokud požádáte o vymazání, učiňte tak prosím Jsme si vědomi, že smazáním nemusí být nutně smazána všechna vaše uživatelská data na tomto serveru, ale garantujeme, že uložená uživatelská data nebudou spojena s vašimi osobními údaji. Nemusí tomu tak být, pokud je třeba informace uchovávat pro právní účely.n.

Uživatelé mají právo svůj souhlas se zpracováním osobních údajů nebo dalším zpracováním osobních údajů společností noeifevo kdykoli odvolat. Odvolání by mělo být zasláno společnosti noeifevo na níže uvedené kontaktní údaje.

Kromě informací obsažených v těchto Zásadách ochrany osobních údajů můžete na požádání obdržet další a kontextové informace o konkrétních službách nebo o shromažďování a zpracování vašich osobních údajů.

Uživatelé mají právo kdykoli vědět, zda byly jejich osobní údaje uloženy, a mohou kontaktovat společnost noeifevo za účelem získání informací o jejich obsahu a původu, ověření jejich přesnosti nebo požádat o jejich doplnění, vymazání, aktualizaci nebo opravu, případně transformace do anonymního formátu nebo blokování údajů, které porušují zákon, jakož i námitky proti jejich nakládání z jakéhokoli oprávněného důvodu. Dotazy by měly být směrovány na noeifevo pomocí kontaktních údajů uvedených níže.

Uživatelé mají právo podat stížnost na noeifevo u dozorového úřadu.

Další podrobnosti o shromažďování nebo zpracování osobních údajů si můžete kdykoli vyžádat od společnosti noeifevo. Všimněte si prosím kontaktních údajů na konci tohoto prohlášení o ochraně údajů.

Kontaktní informace

Společnost noeifevo je odpovědná za tyto zásady ochrany osobních údajů.

SPRÁVCE A VLASTNÍK DAT: Noeifevo INC.

Děkujeme, že jste si našli čas na přečtení těchto Zásad ochrany osobních údajů.

Copyright 2023 Noeifevo INC. Všechna práva vyhrazena.

Aktualizováno 03.2023

Máte-li jakékoli dotazy týkající se těchto Zásad ochrany osobních údajů, praktik tohoto webu nebo vašeho jednání s tímto webem, kontaktujte nás na adrese

Webové stránky: https://noeifevo.de

E-mail: sale@noeifevo.de

Provozní doba: pondělí až pátek, 9:00 až 17:00

Právní cookies GDPR od Shopify
Naše webové stránky používají GDPR Legal Cookie od Shopify k získání vašeho souhlasu s ukládáním určitých souborů cookie na vašem zařízení nebo k používání určitých technologií a k dokumentování v souladu s předpisy o ochraně údajů. Poskytovatelem této technologie je Shopify International Limited, Victoria Buildings, 1-2 Haddington Road, Dublin 4, D04 XN32, Irsko (dále jen Shopify).).

Když vstoupíte na naši webovou stránku, vytvoří se spojení se servery Shopify za účelem získání vašeho souhlasu a dalších prohlášení týkajících se používání souborů cookie. Shopify poté uloží soubor cookie do vašeho prohlížeče, aby vám mohl přiřadit udělený souhlas nebo jeho odvolání. Údaje shromážděné tímto způsobem budou uloženy, dokud nás nepožádáte o jejich vymazání, vymažete soubor cookie Shopify sami nebo pomine účel uložení údajů. Povinné zákonné povinnosti uchovávání zůstávají nedotčeny. Podrobnosti najdete na: https://apps.shopify.com/gdpr-legal-cookie.

GDPR Legal Cookie od Shopify se používá k získání zákonem požadovaného souhlasu s používáním cookies. Právním základem je čl. 6 odst. 1 písm. c GDPR.

 

ZPĚT NA ZAČÁTEK