💋Vitajte na oficiálnej webovej stránke noeifevo

Zásady ochrany osobných údajov

Cieľom týchto zásad ochrany osobných údajov (ďalej len "zásady ochrany osobných údajov") je informovať vás o používaní informácií, ktoré poskytujete spoločnosti Noeifevo INC (ďalej len "Noeifevo", "my" alebo "nás") prostredníctvom webovej stránky, produktov a aplikácií spoločnosti Noeifevo (ďalej len "aplikácia") v súvislosti so všetkými službami.

Tieto zásady ochrany osobných údajov sa zaoberajú zaobchádzaním s osobnými údajmi (ďalej len "osobné údaje"), ktoré sa zhromažďujú pri používaní aplikácie alebo pri prístupe k nej. Ak nesúhlasíte s podmienkami týchto Zásad ochrany osobných údajov, mali by ste okamžite prestať používať naše služby.

Upozorňujeme, že na ukladanie a prenos údajov používame spoločnosť Shopify a podrobnosti o ukladaní a spracovaní údajov si môžete prečítať v Zásadách ochrany osobných údajov a podmienkach prenosu údajov spoločnosti Shopify.

Zhromažďovanie a používanie osobných údajov

1.Osobné údaje

Zhromažďujeme informácie, ktoré nám poskytnete pri vytváraní účtu noeifevo. Takéto osobné údaje môžu zahŕňať informácie, ktoré možno použiť na identifikáciu a/alebo kontaktovanie fyzickej osoby, napríklad meno a e-mailovú adresu.

Keď kontaktujete spoločnosť noeifevo, uchovávame vašu komunikáciu (obsah komunikácie, e-mailovú adresu, kontaktné telefónne číslo, adresu atď.), aby sme vám pomohli vyriešiť prípadné problémy. Vašu e-mailovú adresu môžeme použiť na to, aby sme vás informovali o našich službách.

2.Používanie údajov

Keď pristupujete k našim aplikáciám, zhromažďujeme aj určité informácie o zariadení a sieťovom pripojení, ako je IP adresa, model zariadenia, verzia operačného systému, jedinečný identifikátor zariadenia a informácie o mobilnej sieti, ako aj priebežný záznam o tom, ako dlho a ako často ste svoje zariadenie používali.

Osobné údaje zhromažďujeme aj vtedy, keď navštívite naše aplikácie a používate určité funkcie, napríklad vytvárate a zverejňujete obsah pomocou aplikácií, a zhromažďujeme určitý obsah, ktorý zverejníte. Okrem toho spoločnosť noeifevo používa protokoly servera, ktoré spracúvajú záznamy o vašich návštevách (kedy ste navštívili webovú lokalitu a z ktorej IP adresy). Účelom týchto serverových protokolov je pomôcť pri údržbe servera a zabrániť jeho škodlivému používaniu (napríklad zablokovanie IP adresy, ak je zdrojom útoku DDOS.

3.Používanie súborov cookie a služby Google Analytics

Používame informácie zozbierané pomocou súborov cookie (čo sú textové súbory umiestnené vo vašom počítači) a iných technológií.

Naše webové stránky používajú súbory cookie na zapamätanie nasledujúcich informácií:

Vaše preferencie,

Okrem toho niektoré videá vložené na našich stránkach používajú súbor cookie na anonymné zhromažďovanie štatistík o tom, ako ste sa tam dostali a ktoré videá ste navštívili.

Súbory cookie (náhodne vygenerované čísla, ktoré nám hovoria o tom, že tieto návštevy pochádzajú od toho istého anonymného používateľa) ukladá aj služba spoločnosti Google Analytics, ktorá meria, ako dobre naše webové stránky spĺňajú potreby používateľov, tým, že analyzuje, ako používatelia používajú webové stránky.

Používanie súborov cookie môžete odmietnuť príslušným nastavením vo svojom prehliadači. Upozorňujeme však, že ak používanie súborov cookie odmietnete, možno nebudete môcť používať niektoré funkcie, ktoré sú inak na webovej lokalite k dispozícii.

Službu Google Analytics môžete odmietnuť nainštalovaním doplnku prehliadača Google na odmietnutie a zakázaním záujmových reklám Google pomocou nastavení reklám Google.

Účel používania

Na lepšie plnenie našich zmlúv, spracovanie vašich požiadaviek a poskytovanie a údržbu našich služieb.

Osobné údaje, ktoré od vás zhromažďujeme, používame na pochopenie vašich skúseností, na poskytovanie, údržbu, ochranu a zlepšovanie aplikácií a na vývoj nových produktov a služieb.

Chránime našu webovú lokalitu a našich zákazníkov tým, že analyzujeme záznamy o prístupe k účtu, aby sme skontrolovali, či nedochádza k nebezpečným porušeniam našich zmluvných podmienok.

Tieto osobné údaje uchovávame len na interné účely, aby sme vás mohli kontaktovať e-mailom, telefonicky, SMS atď. a aby sme zabezpečili, že dostanete všetky informácie, ktoré si od spoločnosti noeifevo vyžiadate, a aby sme vám mohli posielať informácie o našich produktoch a službách a novinkách spoločnosti , zmenách našich zásad alebo iné propagačné a marketingové informácie, o ktorých si myslíme, že by vás mohli zaujímať.

Pred použitím akýchkoľvek informácií na iné účely, ako sú uvedené v týchto zásadách ochrany osobných údajov, získame váš výslovný a informovaný súhlas.

Ukladanie údajov

Spoločnosť noeifevo neukladá ani neuchováva osobné údaje dlhšie, ako je nevyhnutné na účely, na ktoré boli osobné údaje spracované. Osobné údaje sa uchovávajú, kým zákazník nevymaže svoj účet. Ak chcete vymazať svoj účet, môžete nás kontaktovať. Po vymazaní vášho účtu už spoločnosť noeifevo nebude môcť získať osobné údaje.

Ochrana údajov pre deti

Ak ste mladší ako 18 rokov, musíte získať písomný súhlas rodiča alebo opatrovníka na používanie aplikácie a ďalších služieb, ktoré poskytujeme. Aplikácia nie je dostupná neplnoletým osobám a ak zistíme, že nám neplnoletá osoba poskytla informácie, tieto informácie vymažeme alebo zničíme. Môžete nás kontaktovať a poskytnúť nám informácie, aby sme mohli záležitosť urýchlene riešiť.

Zverejňovanie osobných údajov

Vo všeobecnosti nepredávame, neobchodujeme ani neprenášame vaše osobné údaje tretím stranám bez vášho výslovného a informovaného súhlasu. Vaše osobné údaje poskytneme spoločnostiam, organizáciám alebo jednotlivcom mimo spoločnosti noeifevo s vaším výslovným a informovaným súhlasom.

Toto sa nevzťahuje na dôveryhodné tretie strany vymenované spoločnosťou noeifevo, ktoré nám pomáhajú pri prevádzke webovej lokality, vykonávaní našej činnosti alebo starostlivosti o vás (ďalej len "dôveryhodné tretie strany"). Vaše osobné údaje môžeme Dôveryhodným tretím stranám poskytnúť s vaším oznámením, ktoré môže mať formu aktualizácie informácií o príslušnej tretej strane v Zásadách ochrany osobných údajov. Vaše osobné údaje poskytneme dôveryhodným tretím stranám len vtedy, ak s tým súhlasia a zaviažu sa zachovávať dôvernosť všetkých osobných údajov. Tieto osobné údaje budú dôveryhodným tretím stranám poskytnuté na základe našich pokynov a v súlade s našimi Zásadami ochrany osobných údajov a všetkými ostatnými opatreniami na zachovanie dôvernosti a bezpečnosti.

Medzi tieto tretie strany patria:

(Podrobnosti o uplatňovaní a zhromažďovaní nájdete v našich zásadách ochrany osobných údajov na domovskej stránke).

Ak sa spoločnosť noeifevo zúčastní na akomkoľvek type fúzie, akvizície alebo predaja, stále zabezpečíme dôvernosť všetkých osobných údajov.

Správa e-mailových adries a odosielanie správ.

Tieto služby, ktoré poskytujú tretie strany, umožňujú spravovať databázu e-mailových kontaktov na základe predplatného s cieľom komunikovať so zákazníkmi prostredníctvom e-mailu. Tieto služby sa používajú na zhromažďovanie údajov o dátume a čase, keď si zákazník e-mail pozrel, a keď používateľ interagoval s prijatým e-mailom, napríklad kliknutím na odkazy obsiahnuté v e-maile.

(Podrobnosti o používaní a zhromažďovaní nájdete v našich zásadách ochrany osobných údajov pod domovskou stránkou).

Interakcia s externými sociálnymi sieťami a platformami

Webová stránka umožňuje priamu interakciu s externými sociálnymi sieťami alebo inými externými platformami, ktoré sú mimo našej kontroly. Interakcie a informácie získané prostredníctvom tejto aplikácie vždy podliehajú nastaveniam ochrany osobných údajov používateľa pre každú sociálnu sieť. Nezodpovedáme za bezpečnosť ani súkromie informácií zhromaždených inými webovými stránkami alebo inými službami. Informácie zhromaždené tretími stranami, ktoré môžu zahŕňať aspekty, ako sú údaje o polohe alebo kontaktné informácie, podliehajú ich zásadám ochrany osobných údajov. Mali by ste byť opatrní a prečítať si vyhlásenia o ochrane osobných údajov platné pre webové stránky a služby tretích strán, ktoré používate. Ak je nainštalovaná služba, ktorá umožňuje interakciu so sociálnymi sieťami, môže zhromažďovať údaje o prevádzke stránok, na ktorých je služba nainštalovaná, aj keď ju zákazníci nepoužívajú.

(Podrobnosti o používaní a zhromažďovaní nájdete v našich zásadách ochrany osobných údajov pod domovskou stránkou).

Zabezpečenie

Na zaistenie bezpečnosti vašich osobných údajov používame rôzne bezpečnostné opatrenia. Dbáme na to, aby vaše osobné údaje boli bezpečne uložené na našich serveroch, a dodržiavame priemyselne uznávané normy na ochranu osobných údajov, ktoré nám poskytujete. Najmä:

Mnohé naše služby pri prenose údajov šifrujeme pomocou protokolu SSL (Secure Sockets Layer). Keď sa prehliadač pokúsi o prístup na webovú lokalitu zabezpečenú protokolom SSL, prehliadač a webový server vytvoria spojenie SSL pomocou kľúčov. SSL vytvára bezpečné spojenie vytvorením šifrovaného spojenia.

Pri ukladaní hesiel sa používa kódovanie (Hashing). Hashovanie je jednosmerná funkcia, pri ktorej sa hodnota hash nedá obrátiť, aby sa získalo heslo. Heslo môže dešifrovať iba šifrovací kľúč. V aplikácii noeifevo sa ukladá len zaheslované heslo.

Na ochranu pred neoprávneným prístupom do systémov prehodnocujeme naše postupy zhromažďovania, uchovávania a spracovania informácií vrátane opatrení fyzickej bezpečnosti.

Prístup k osobným údajom obmedzujeme na našich zamestnancov, dodávateľov a zástupcov, ktorí tieto údaje potrebujú poznať, aby ich mohli spracovať pre spoločnosť noeifevo, a ktorí podliehajú prísnym zmluvným záväzkom mlčanlivosti.

Je však dôležité poznamenať, že žiadny spôsob prenosu alebo ukladania cez internet nie je stopercentne bezpečný, a preto nemôžeme absolútne zaručiť bezpečnosť vašich osobných údajov prenášaných prostredníctvom webovej lokality.

Snažíme sa udržiavať naše služby spôsobom, ktorý chráni osobné údaje pred náhodným alebo zlomyseľným zničením. V dôsledku toho nemusíme okamžite odstrániť zvyšné kópie z našich aktívnych serverov a nemusíme odstrániť informácie z našich záložných systémov.

Zmeny našich zásad ochrany osobných údajov

Tieto zásady ochrany osobných údajov môžeme z času na čas zmeniť, keď budeme do aplikácie pridávať nové funkcie a služby, keď sa budú meniť zákony a keď sa budú vyvíjať postupy ochrany osobných údajov a bezpečnosti.

Ak zmeníme naše Zásady ochrany osobných údajov, budeme vás o všetkých podstatných zmenách informovať ich zverejnením na Webovej lokalite a na iných miestach, ktoré považujeme za vhodné na vaše informovanie. Dôrazne vám odporúčame, aby ste túto stránku často kontrolovali, pričom sa odvolávajte na dátum poslednej zmeny uvedený nižšie. O všetkých podstatných zmenách budete informovaní (napr. e-mailovým upozornením). Bez vášho výslovného a informovaného súhlasu nijakým spôsobom neobmedzíme vaše práva vyplývajúce z týchto Zásad ochrany osobných údajov.

Ak používateľ namieta proti akejkoľvek zmene týchto Zásad ochrany osobných údajov, musí prestať používať túto aplikáciu a môže požiadať spoločnosť noeifevo o vymazanie osobných údajov. Ak nie je uvedené inak, na všetky osobné údaje, ktoré má spoločnosť noeifevo o používateľoch, sa vzťahujú aktuálne Zásady ochrany osobných údajov.

Rozhodné právo

Návštevou tejto webovej stránky súhlasíte s tým, že tieto zásady ochrany osobných údajov sa riadia zákonmi Spojených štátov amerických bez ohľadu na ich kolízne ustanovenia.

Práva používateľov

Chápeme, že naši zákazníci majú rôzne obavy o ochranu osobných údajov. Naším cieľom je poskytnúť jasné informácie o tom, aké osobné údaje zhromažďujeme, aby naši zákazníci mohli prijímať informované rozhodnutia.

Máte právo na prístup k informáciám o vás a ich aktualizáciu, čo môžete kedykoľvek urobiť v nastaveniach svojho účtu, a ak to nedokážete urobiť sami, obráťte sa na nás, aby sme vám pomohli.

Ak sú osobné údaje nesprávne alebo neúplné, budeme sa snažiť poskytnúť našim zákazníkom rýchly spôsob ich aktualizácie alebo vymazania tak, že nás kontaktujete, ako je uvedené v časti "Kontaktné informácie" týchto zásad ochrany osobných údajov, a ak požiadate o vymazanie, urobte tak Chápeme, že vymazanie nemusí nevyhnutne vymazať všetky vaše používateľské údaje na tomto serveri, ale zaručujeme, že uložené používateľské údaje nebudú prepojené s vašimi osobnými údajmi. Nemusí to tak byť v prípade, ak je potrebné tieto informácie uchovávať na právne účely.

Používatelia majú právo kedykoľvek odvolať svoj súhlas so spracúvaním osobných údajov alebo s ďalším spracúvaním osobných údajov spoločnosťou noeifevo. Odvolanie je potrebné zaslať spoločnosti noeifevo na nižšie uvedené kontaktné údaje.

Okrem informácií obsiahnutých v týchto zásadách ochrany osobných údajov môžete na požiadanie dostať ďalšie a kontextové informácie o konkrétnych službách alebo o zhromažďovaní a spracúvaní vašich osobných údajov.

Používatelia majú právo kedykoľvek zistiť, či boli ich osobné údaje uložené, a môžu kontaktovať spoločnosť noeifevo s cieľom zistiť ich obsah a pôvod, overiť ich správnosť alebo požiadať o ich doplnenie, vymazanie, aktualizáciu alebo opravu, prípadne o ich transformáciu do anonymného formátu alebo zablokovanie údajov, ktoré porušujú zákon, ako aj namietať proti ich spracovaniu z akéhokoľvek oprávneného dôvodu. Žiadosti adresujte spoločnosti noeifevo na nižšie uvedené kontaktné údaje.

Používatelia majú právo podať sťažnosť na spoločnosť noeifevo dozornému orgánu.

Ďalšie podrobnosti o zhromažďovaní alebo spracovaní osobných údajov si môžete kedykoľvek vyžiadať od spoločnosti noeifevo. Kontaktné údaje nájdete na konci týchto zásad ochrany osobných údajov.

Kontaktné informácie

Za tieto zásady ochrany osobných údajov zodpovedá spoločnosť noeifevo.

SPRÁVCA A VLASTNÍK ÚDAJOV: Noeifevo INC.

Ďakujeme, že ste si našli čas na prečítanie týchto zásad ochrany osobných údajov.

Autorské práva 2023 Noeifevo INC. všetky práva vyhradené.

Aktualizované 03.2023

Ak máte akékoľvek otázky týkajúce sa týchto zásad ochrany osobných údajov, postupov na tejto webovej lokalite alebo vášho zaobchádzania s touto webovou lokalitou, kontaktujte nás na adrese.

Webová lokalita: https://noeifevo.de

E-mail: sale@noeifevo.com

 Pondelok až piatok, 9:00-17:00 hod.
Právny súbor cookie GDPR od spoločnosti Shopify
Naša webová stránka používa GDPR Legal Cookie by Shopify na získanie vášho súhlasu s ukladaním určitých súborov cookie na vašom koncovom zariadení alebo s používaním určitých technológií a na zdokumentovanie tohto súhlasu spôsobom, ktorý je v súlade s ochranou údajov. Poskytovateľom tejto technológie je spoločnosť Shopify International Limited, Victoria Buildings, 1-2 Haddington Road, Dublin 4, D04 XN32, Írsko (ďalej len "Shopify").

Keď vstúpite na našu webovú lokalitu, vytvorí sa spojenie so servermi spoločnosti Shopify s cieľom získať vaše súhlasy a ďalšie vyhlásenia týkajúce sa používania súborov cookie. Spoločnosť Shopify potom uloží súbor cookie do vášho prehliadača, aby mohla priradiť vami udelené súhlasy alebo ich odvolanie. Takto zhromaždené údaje sa ukladajú dovtedy, kým nás nepožiadate o ich vymazanie, kým sami nevymažete súbor cookie spoločnosti Shopify alebo kým neprestane platiť účel uloženia údajov. Povinné zákonné povinnosti uchovávania zostávajú nedotknuté. Podrobnosti nájdete na adrese: https://apps.shopify.com/gdpr-legal-cookie.

Používanie zákonného súboru cookie podľa GDPR spoločnosťou Shopify sa uskutočňuje s cieľom získať zákonom požadované súhlasy na používanie súborov cookie. Právnym základom je článok 6 ods. 1 písm. c DSGVO.

 

 

ZURÜCK NACH OBEN